HvWO 185

Bronze hand with Arabic text on the front and strange picture on the back

!
Bronze hand with Arabic text on the front and strange picture on the back

Very Rare bronze hand with Arabic text on the front and strange picture on the back. The cast bronze had thick layer of green oxidation before cleaning, almost certainly has been in the ground for a long time. It may very well have belonged to the (Shia) Lawathi community in Muttrah who have lived there for a long period. Carter (ref 1) shows a silver hand that is used on top of a staff used for ceremonial purposes by the Hyderabadiys of Muttrah.

 

Zwemer writes in 1920 (ref 2)  "In Persia , blue beads and turquoises are used and little metal hands called "the hand of Ali" A large hand of Ali fastened to the top of a pole is worshipped in a mountain village near Tabriz; It was brought to the city , but not liking it, says the legend , went back by itself.  It is taken on a yearly pilgrimage to Mecca"

 

 Antique Omani brass

Antique hand of Fatima Oman

 

Arab Name: Unknown

Period: 1500-1800

Origin: Oman (item was purchased in Muttrah souq) ; The object was originally heavily corroded (green)

    References:
  1. Tribes in Oman by Carter  Peninsular publishing 1982 page 168
  2. The influence of Animism on Islam 1920  by Zwemer who worked in Oman and Persian Gulf  page 200
  3. Volkeren Museum Leiden Inventory 2838-3 Iran Similar item. "Deze koperen hand heeft deel uitgemaakt van een ceremoniële staf, die in Iran werd gebruikt bij processies tijdens Ashura. Op Ashura, de tiende dag van de maand Muhurram van de islamitische maankalender, herdenken sjiïtische moslims het martelaarschap van Husayn, de derde imam. Tijdens het conflict tussen sjiïeten en soennieten vond bij Kerbela in 680 een veldslag plaats. Daarbij werd Husayn, de kleinzoon van Mohammed, met zijn troepen door de (soennitische) kalief verslagen. De tekst op de hand verwijst naar die gebeurtenis. Dit handsymbool wordt de hand van Fatima genoemd, naar de dochter van de profeet Mohammed. Aan de hand wordt vaak een beschermende kracht toegeschreven. De vijf vingers worden veelal gezien als een verwijzing naar de vijf zuilen van de islam. Bij deze staf verwijzen ze bovenal naar de familie van de profeet: Mohammed, zijn dochter Fatima, zijn schoonzoon Ali en hun zonen Hasan en Husayn"